Đào tạo đại học
36 sinh viên K64, K65 được cấp học bổng thực tập tại Vinschool trong năm học 2017 – 2018

Cụ thể hóa thoả thuận hợp tác với Hệ thống giáo dục Vinschool, Trường ĐHSP Hà Nội đã quyết định cử 21 sinh viên năm thứ 4 và 15 sinh viên năm thứ 3 thực tập sư phạm tại Hệ thống Giáo dục Vinschool. ...

Ngày đăng: 12/2/2017 Đọc tiếp
Các học phần đào tạo đại học

Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm đang tổ chức đào tạo 02 học phần: 1. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2. Thực hành kĩ năng giáo dục

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Lượt truy cập
Online:
Total visit: