Đào tạo đại học

Các học phần đào tạo đại học

Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm đang tổ chức đào tạo 02 học phần: 1. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2. Thực hành kĩ năng giáo dục

1. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên:

    Bắt đầu từ năm học 2014 – 2015, Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm được nhà trường giao nhiệm vụ tổ chức, đào tạo nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên năm thứ 1 của trường ( từ tháng 1 đến tháng 6 hàng năm ). Chương trình được xây dựng nhằm hình thành cho sinh viên các kĩ năng cần thiết cho người giáo viên tương lai, chương trình bao gồm hệ thống 5 kĩ năng ( 3 TC = 45 tiết ) sau:

    - Kĩ năng khai thác, lưu trữ và xử lý thông tin giáo dục;

    - Kĩ năng sử dụng các phần mềm tin học trong dạy học;

    - Kĩ năng sử dụng phương tiện dạy học;

    - Kĩ năng ngôn ngữ nói và thuyết trình;

    - Kĩ năng viết và trình bày bảng.


2. Thực hành kĩ năng giáo dục:

    Học phần “Thực hành kĩ năng giáo dục”  tập trung vào việc rèn luyện 5 kĩ năng giáo dục cơ bản:

    - Công tác chủ nhiệm lớp;

    - Kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục;

    - Quản lý hành vi trong lớp học;

    - Tư vấn học đường;

    - Phát triển chương trình nhà trường.

Publish: 11/9/2017 - Views: 150 - Lastest update: 11/9/2017 4:33:56 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: