Đào tạo đại học

Thông báo điểm rèn luyện nghiệp vụ sư phạm chính thức

Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm xin thông báo điểm rèn luyện nghiệp vụ sư phạm chính thức đến sinh viên K67.

Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi về Email: ttnghiepvusupham@hnue.edu.vn

Thời gian: 2 tuần từ ngày công bố điểm. Sau thời gian trên, Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về các ý kiến liên quan đến điểm của học phần này.

Publish: 6/21/2018 - Views: 295 - Lastest update: 6/21/2018 9:16:57 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: