Các khoa tập huấn

10

03 - 2018
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kĩ năng Kĩ năng thiết kế nội dung dạy học trực tuyến

Vào 8h, thứ 7, ngày 10/3/2018, Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm và Trung tâm Khoa học tính toán đã Khai giảng lớp bồi dưỡng “Kĩ năng thiết kế nội dung dạy học trực tuyến” cho các giảng viên, giáo ...

Ngày đăng: 3/10/2018 Đọc tiếp
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục Đại học được ban hành theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. ...

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Lượt truy cập
Online:
Total visit: