Các khóa tập huấn

16

08 - 2018
Tư vấn về Tâm lý học đường

Ngày đăng: 8/16/2018 Đọc tiếp
Tập huấn về phương pháp giảng dạy đại học tiên tiến cho giảng viên, cán bộ quản lý (Flipped Teaching Course)

Từ ngày 02/7/2018 đến 13/7/2018, trong khuôn khổ thoả thuận tài trợ của Dự án hỗ trợ xây dựng năng lực số VIE1188811/GA/021- HNUE giữa FCB và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường ĐHSP Hà Nội, Ban ...

Ngày đăng: 7/17/2018 Đọc tiếp

18

05 - 2018
Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức bồi dưỡng trực tuyến cho 160 CBQLGD và giáo viên cốt cán của tỉnh Điện Biên về Chương trình giáo dục phổ thông mới

Triển khai chủ chương Phát triển mô hình bồi dưỡng giáo viên trực tuyến và qua mạng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; trong khuôn khổ hợp tác với Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, Trường ĐHSP Hà Nội ...

Ngày đăng: 5/18/2018 Đọc tiếp
Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức bồi dưỡng trực tuyến cho 580 CBQLGD và giáo viên phổ thông của tỉnh Yên Bái về Chương trình giáo dục phổ thông mới

Triển khai chủ chương Phát triển mô hình bồi dưỡng giáo viên trực tuyến và qua mạng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; trong khuôn khổ hợp tác với Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái, Trường ĐHSP Hà Nội ...

Ngày đăng: 4/13/2018 Đọc tiếp
Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên thuộc phân hiệu Hà Nam

Thực hiện lộ trình bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên của Trường ĐHSP Hà Nội tại cơ sở Hà Nam sau khi sát nhập, từ ngày 18/3 đến 26/3/2018, Nhà trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên ...

Ngày đăng: 4/7/2018 Đọc tiếp

10

03 - 2018
Khai giảng Lớp bồi dưỡng kĩ năng Kĩ năng thiết kế nội dung dạy học trực tuyến

Vào 8h, thứ 7, ngày 10/3/2018, Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm và Trung tâm Khoa học tính toán đã Khai giảng lớp bồi dưỡng “Kĩ năng thiết kế nội dung dạy học trực tuyến” cho các giảng viên, giáo ...

Ngày đăng: 3/10/2018 Đọc tiếp
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục Đại học được ban hành theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. ...

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Lượt truy cập
Online:
Total visit: