Các khóa tập huấn

Chương trình tập huấn 05 chuyên đề bồi dưỡng cho Giảng viên và Sinh viên

Thực hiện kế hoạch tăng cường năng lực các trường đại học sư phạm chủ chốt và các cơ quan quản lý giảng viên nhằm phát huy hiệu quả đào tạo bồi dưỡng giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức tập huấn 05 chuyên đề bồi dưỡng dành cho giảng viên và sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Thời gian, địa điểm:

Thời gian:  Từ ngày 22/11/2018 đến 30/11/2018.

Địa điểm: Phòng 804 - Tầng 8 - Nhà D3 - Trung tâm NC & PT NVSP.

Các chuyên đề và thời gian cụ thể được đính kèm theo đường link phiếu đăng ký ở phía dưới.

Các chuyên đề dành cho giảng viên:

 https://goo.gl/forms/zRIebH7kXvOfKpzq1

Các chuyên đề dành cho sinh viên:

https://goo.gl/forms/c96EUymTzlWnFArJ2

Trung tâm NC&PT Nghiệp vụ sư phạm

Publish: 11/14/2018 - Views: 1407 - Lastest update: 11/14/2018 2:53:18 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: