Các khóa tập huấn

THÔNG BÁO: MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VIẾT CV VÀ PHỎNG VẤN XIN VIỆC

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG

KỸ NĂNG VIẾT CV VÀ PHỎNG VẤN XIN VIỆC

 

1. Mục đích.

Trang bị sinh viên kiến thức cơ bản về quy trình thủ tục tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực bản thân và cách thức bậc lộ năng lực cá nhân cho công việc phù hợp.

2. Đối tượng.

- Sinh viên năm thứ 4 các trường đào tạo giáo viên

- Giáo viên chưa xin được việc làm và có ý định thay đổi công việc

3. Nội dung chương trình

TT

Tên mục

Nội dung chính

Thời lượng

1

Kỹ năng viết CV ấn tượng nhất

1) Những đặc điểm cơ bản nghề của bạn và đơn vị tuyển dụng

2) Nhà tuyển dụng cần gì trong CV của bạn

3) Cách thức thể hiện CV một cách ấn tượng

3 tiết

2

Kỹ năng phỏng vấn xin việc

1) Quy trình phỏng vấn xin việc

2) Các kỹ năng cơ bản khi đi phỏng vấn xin việc

3) Kỹ năng xử lý tình huống trong đơn vị, cơ quản khi mới thử việc

2 tiết

3

Thực hành viết CV và ứng xử các tình huống nhà tuyển dụng

1) Thực hành viết CV chuẩn và mở rộng

2) Thực hành phỏng vấn xin việc

5 tiết

4. Thời gian tập huấn: 1 ngày (2 buổi).

5. Kinh phí:  200,000đ/hv/khóa

6. Đăng ký học: Tại Trung tâm NC&PTNVSP (P 803-D3 – SĐT: 02437547696; 0989199634 ) hoặc gửi thông tin về Email: ttnghiepvusupham@hnue.edu.vn

 

 

 

 

TRUNG TÂM NC & PT NVSP

 

 

Publish: 7/27/2020 - Views: 90 - Lastest update: 7/27/2020 10:55:35 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: