Tài liệu học tập
Nghị quyết 88 của Quốc hội về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Ngày đăng: 8/2/2018 Đọc tiếp
Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Nhằm: 1. Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người ...

Ngày đăng: 6/4/2018 Đọc tiếp

23

05 - 2018
Tiếp cận văn bản: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng GV PT thực hiện chương trình, SGK phổ thông mới

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình (CT), sách giáo khoa (SGK) giáo ...

Ngày đăng: 5/23/2018 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG HỌC SINH TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2025

Thủ tướng chính phủ quyết định phê duyệt đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” nhằm tạo bước đột phá về chất lượng giáo ...

Ngày đăng: 5/19/2018 Đọc tiếp
Kĩ năng mềm cần thiết cho người tìm việc

Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động, mỗi cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển nhân viên có kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, chỉ giỏi chuyên môn thôi là chưa đủ, ...

Ngày đăng: 4/15/2018 Đọc tiếp
Mẫu phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy

Căn cứ Công văn 5555/BGDĐT- GDTrH của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 8/10/2014, cụm Trường THPT Ba Đình - Tây Hồ xây dựng phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy bậc Trung học. Phiếu này được dùng trong sinh ...

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: Khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/07/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận Văn bản: Tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số: 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên ...

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành thông tư 20, 21, 22, 23/2015TTLT – BGDĐT – BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên từ mầm non đến giáo viên trung học phổ thông ...

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: Hướng dẫn triển khai thực hiện các phương pháp dạy học tích cực trong nhà trường

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành CV 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Trong thời gian qua, tại một số địa phương và cơ sở giáo dục vẫn tiếp tục để xảy ra tình trạng lạm thu gây bức xúc dư luận xã hội. Để tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu ...

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT, ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Chính phủ ban hành Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018

Nhằm tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, Bộ GDĐT ban hành Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH 2017 yêu cầu các sở GDĐT chỉ ...

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

Ngày đăng: 11/5/2017 Đọc tiếp
Lượt truy cập
Online:
Total visit: