Tài liệu học tập

Nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục trong năm học 2018 - 2019

Ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị số 2919 /CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục. Theo đó, năm học tới ngành Giáo dục có 9 nhiệm vụ chủ yếu với 5 giải pháp cơ bản.

Tải Nội dung Chỉ thị ở file đính kèm.

Trung tâm NC&PT Nghiệp vụ sư phạm

Publish: 8/23/2018 - Views: 489 - Lastest update: 8/23/2018 10:30:41 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: