Tài liệu học tập

HỌC SINH THCS, THPT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, KỸ THUẬT

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT, ngày 02 tháng 11 năm 2012 về QUY CHẾ THI KHOA HỌC, KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG nhằm các mục đích sau: a) Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; b) Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học; c) Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh trung học; d) Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

Tải Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT tại đây.

Publish: 10/13/2018 - Views: 345 - Lastest update: 10/13/2018 6:43:15 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: