Tài liệu học tập

Tiếp cận Văn bản: Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

CV 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng

Tải Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 08/10/2014

Xem Online tại đây

Publish: 10/28/2017 - Views: 926 - Lastest update: 10/28/2017 5:19:05 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: