Tài liệu học tập

Tiếp cận văn bản: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành thông tư 20, 21, 22, 23/2015TTLT – BGDĐT – BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên từ mầm non đến giáo viên trung học phổ thông giáo dục công lập.

Publish: 11/9/2017 - Views: 370 - Lastest update: 11/9/2017 10:55:24 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: