Tài liệu học tập

Tiếp cận văn bản: Khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/07/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Publish: 11/9/2017 - Views: 330 - Lastest update: 11/9/2017 10:56:59 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: