Tài liệu học tập

Tiếp cận văn bản: quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Chính phủ ban hành Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Publish: 11/9/2017 - Views: 306 - Lastest update: 11/9/2017 10:54:23 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: