Tài liệu học tập

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy

Căn cứ Công văn 5555/BGDĐT- GDTrH của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 8/10/2014, cụm Trường THPT Ba Đình - Tây Hồ xây dựng phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy bậc Trung học. Phiếu này được dùng trong sinh hoạt chuyên môn và trong thi giáo viên dạy giỏi.

Publish: 11/9/2017 - Views: 2582 - Lastest update: 11/9/2017 10:57:29 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: