Tài liệu học tập

Tiếp cận văn bản: kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Trong thời gian qua, tại một số địa phương và cơ sở giáo dục vẫn tiếp tục để xảy ra tình trạng lạm thu gây bức xúc dư luận xã hội. Để tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn 5031/BGDĐT-KHTC ngày 27 tháng 10 năm 2017 đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục thực hiện kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu.

Publish: 11/9/2017 - Views: 296 - Lastest update: 11/9/2017 10:54:43 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: