Tài liệu học tập

Tiếp cận văn bản: Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT, ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.
Publish: 11/9/2017 - Views: 266 - Lastest update: 11/9/2017 10:54:32 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: