Tài liệu học tập

Tiếp cận văn bản: Hướng dẫn triển khai thực hiện các phương pháp dạy học tích cực trong nhà trường

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành CV 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.
Publish: 11/9/2017 - Views: 344 - Lastest update: 11/9/2017 10:54:51 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: