Tài liệu học tập

Tiếp cận văn bản: Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH, ngày 30/12/2010 hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ở trường trung học.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.
Publish: 11/5/2017 - Views: 335 - Lastest update: 11/5/2017 5:11:21 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: