Tài liệu học tập

Tiếp cận văn bản: GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG HỌC SINH TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2025

Thủ tướng chính phủ quyết định phê duyệt đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” nhằm tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.

Xem chi tiết Quyết định số: 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ tại đây.14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ tại đây.

Publish: 5/19/2018 - Views: 945 - Lastest update: 5/19/2018 10:21:11 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: