Tài liệu học tập

Tiếp cận văn bản: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng GV PT thực hiện chương trình, SGK phổ thông mới

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình (CT), sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT), Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch số 270/KH-BGDĐT, ngày 02 tháng 05 năm 2018 về Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở GDPT thực hiện CT, SGK GDPT mới.

Publish: 5/23/2018 - Views: 742 - Lastest update: 5/23/2018 10:23:56 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: