Tài liệu học tập
Mẫu phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy

Căn cứ Công văn 5555/BGDĐT- GDTrH của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 8/10/2014, cụm Trường THPT Ba Đình - Tây Hồ xây dựng phiếu đánh giá xếp loại giờ dạy bậc Trung học. Phiếu này được dùng trong sinh ...

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: Khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/07/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận Văn bản: Tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số: 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên ...

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành thông tư 20, 21, 22, 23/2015TTLT – BGDĐT – BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên từ mầm non đến giáo viên trung học phổ thông ...

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: Hướng dẫn triển khai thực hiện các phương pháp dạy học tích cực trong nhà trường

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành CV 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Trong thời gian qua, tại một số địa phương và cơ sở giáo dục vẫn tiếp tục để xảy ra tình trạng lạm thu gây bức xúc dư luận xã hội. Để tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu ...

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT, ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Chính phủ ban hành Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018

Nhằm tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, Bộ GDĐT ban hành Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH 2017 yêu cầu các sở GDĐT chỉ ...

Ngày đăng: 11/9/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra

Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH, ngày 30/12/2010 hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ở trường trung học.

Ngày đăng: 11/5/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận văn bản: Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

Ngày đăng: 11/5/2017 Đọc tiếp
Tiếp cận Văn bản: Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

CV 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung ...

Ngày đăng: 10/28/2017 Đọc tiếp
Lượt truy cập
Online:
Total visit: