Cơ cấu tổ chức

- Giám đốc Trung tâm: TS. Trần Bá Trình

   Phòng làm việc: Phòng 803, tầng 8, nhà D3

   Số điện thoại: 024 62544296, 0946828147

- Chuyên viên đào tạo: ThS. Nguyễn Danh Điệp

   Phòng làm việc: Phòng 803, tầng 8, nhà D3

   Số điện thoại: 0989199634

- Cán bộ văn phòng: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

   Phòng làm việc: Phòng 801, tầng 8, nhà D3

   Số điện thoại: 024 63282532, 0978090119Lượt truy cập
Online:
Total visit: