Hoạt động Hợp tác quốc tế
Seminar về Ứng dụng ICT trong dạy học tích hợp STEM

Vào ngày 05/10/2017, Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm tổ chức seminar với GS.TS. Ton Ellermeijer – Giám đốc Viện NC & PT các ứng dụng của máy vi tính trong giáo dục (CMA), Hà Lan và thành viên Hội ...

Ngày đăng: 11/3/2017 Đọc tiếp
Trung tâm NVSP làm việc với GS. Jan Lepeltak - chuyên gia Viện phát triển chương trình giáo dục phổ thông SLO

Để thực hiện Chức năng: "Chủ trì nghiên cứu và triển khai các vấn đề về nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và triển khai tổ chức thực hiện các kết quả nghiên cứu", Trung tâm NC & ...

Ngày đăng: 9/21/2017 Đọc tiếp
Seminar về mô hình trung tâm Nghiệp vụ sư phạm đầu mối tại ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Potsdam

Sáng ngày 5/7/2017, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nghiệp vụ sư phạm tổ chức Seminar về Mô hình trung tâm nghiệp vụ sư phạm đầu mối tại ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Potsdam. Tham gia thảo luận tại ...

Ngày đăng: 7/7/2017 Đọc tiếp
Lượt truy cập
Online:
Total visit: