Hoạt động Hợp tác quốc tế

TẬP HUẤN GIÁO VIÊN TOÁN VÀ VẬT LÝ NƯỚC CHDCND LÀO

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 28 tháng 12 năm 2018, tại các lớp học bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu các môn Toán và Vật lí cho giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra tại Trung tâm NC và PTNVSP, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

          Tham gia khoá tập huấn có 40 học viên là giáo viên Trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nội dung khoá tập huấn bao gồm 5 Module, học viên được chia thành hai lớp Toán và Vật lý. Ngoài các giờ học trên lớp, học viên còn tham gia các hoạt động trải nghiệm và làm thí nghiệm tại phòng thí nghiệm theo chuyên môn sâu.

Sau khoá tập huấn, học viên Lào sẽ có thể đạt được những yêu cầu cơ bản sau:

·       Sử dụng được công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí việc học của học sinh cũng như trong tự bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp;

·       Thiết kế được hệ thống bài tập giúp học sinh tự học, củng c kiến thức và phát triển năng lực; dùng trong và ngoài giờ lên lớp;

·       Thiết kế, tổ chức được các hoạt động học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, trong đó có các hoạt động thí nghiệm và hoạt động giáo dục STEM;

·       Hiểu thêm về tiếng Việt, về giáo dục nói riêng và về đất nước, con người Việt Nam nói chung.

Nội dung tập huấn bao gồm 5 Module bao gồm:

Module 1: Sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, học tập và dạy học

Module 2: Sử dụng CNTT trong dạy học và quản lí việc học của học sinh cũng như trong tự bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp

Module 3: Thiết kế hệ thống bài tập giúp học sinh tự học, củng cổ kiến thức và phát triển năng lực; dùng trong và ngoài giờ lên lớp

Module 4: Thiết kế, tổ chức các hoạt động học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, trong đó có các hoạt động thực nghiệm và hoạt động giáo dục STEM

Module 5: Kiến tập sư phạm tìm hiểu thực tiễn giáo dục phổ thông Việt Nam

 

          Dưới đây là một số hình ảnh của học viên.

 

Các giờ học trên lớp

 

Học tập tại thực địa tại Bảo tàng dân tộc học

  

Tổ chức kỷ niệm 20-10 cho cô giáo và các học viên nữ
Thực hành kết nối máy tính với thiết bị dạy học dùng chung như máy chiếu đa năng, âm li, ti vi, bảng tương tác.


Thực hành sử dụng phần mềm, Internet trong dạy học và quản lí việc học của học sinh cũng như trong tự bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp

Tin bài: TTNVSP

Ảnh: Đức Dũng

Publish: 11/6/2018 - Views: 339 - Lastest update: 11/6/2018 8:40:01 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: