Hoạt động Hợp tác quốc tế

Trung tâm NVSP làm việc với GS. Jan Lepeltak - chuyên gia Viện phát triển chương trình giáo dục phổ thông SLO

Để thực hiện Chức năng: "Chủ trì nghiên cứu và triển khai các vấn đề về nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và triển khai tổ chức thực hiện các kết quả nghiên cứu", Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm coi trọng và tăng cường các hoạt động trao đổi và hợp tác quốc tế. Theo kế hoạch năm học, ngày 20/9/2017, Trung tâm NVSP đón tiếp GS. Jan Lepeltak - nguyên chuyên gia Viện phát triển chương trình giáo dục phổ thông SLO và Viện nghiên cứu dạy học STEM AMSTEL.

TS. Trần Bá Trình - PGĐ Trung tâm đã giới thiệu GS. Jan khung năng lực đầu ra của SV sư phạm và phân tích lộ trình qua 4 năm học mà các năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn của người giáo viên dần được hình thành. Trong lộ trình này, Trung tâm NVSP được đầu tư trọng điểm, thực hiện vai trò đầu mối kết nối, đồng hành cùng các khoa chuyên ngành, các đơn vị chức năng của Trường, và các trường phổ thông trong triển khai nghiên cứu và phát triển năng lực sư phạm chung của người giáo viên. GS. Jan Lepeltak chia sẻ kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tại Hà Lan từ góc nhìn của một GS đại học và giới thiệu các mô hình trung tâm NVSP tại Hà Lan, Đức và CH Séc. GS. Jan đặc biệt coi trọng và phân tích kĩ vai trò và quy trình tổ chức thực tập sư phạm cho giáo sinh tại Hà Lan theo mô hình đào tạo tín chỉ linh hoạt và phương thức đảm bảo chất lượng của hoạt động này.

Được sự đồng ý của Ban Chủ nhiệm Khoa Vật lí, PGĐ Trung tâm và GS. Jan dự giờ học phần Thiết bị thí nghiệm Vật lí của sinh viên KK64. Sau khi nghe SV trình bày về các thiết bị thí nghiệm đang học, GS trao đổi với SV về lựa chọn vật lí và dạy học cho sự nghiệp tương lai, về những khó khăn trong học tập và về cơ hội thực tập, cơ hội nghề nghiệp tại Hà Lan.

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành PGĐ Trung tâm và GS. Jan dự giờ một bài học Vật lí của học sinh lớp 11D2; hiệu phó nhà trường cũng dự giờ và tham gia thảo luận sau bài dạy. Đây là trải nghiệm thú vị với GS vì sự tương đồng và khác biệt trên lớp học ở Việt Nam và trên thế giới.   

GS dự kiến sẽ tìm cơ hội kết nối trao đổi sinh viên, học sinh giữa các trường Đại học, trường phổ thông ở Hà Lan với Trường ĐHSP Hà Nội.


Tin bài: Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm 

 

 

 

Publish: 9/21/2017 - Views: 929 - Lastest update: 9/21/2017 7:05:11 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: