Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Điện thoại: 02437.547.595    Email: ttnghiepvusupham@hnue.edu.vn 

Địa chỉ: Tầng 8 – Nhà D3 – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

               136, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Lượt truy cập
Online:
Total visit: