Thông tin khoa học
Hội thảo “Dạy học theo định hướng giáo dục STEM”

Trước bối cảnh đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, tăng cường các hoạt động dạy học tích hợp gắn với thực tiễn cuộc sống, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu trường ĐHSP Hà Nội, Khoa ...

Ngày đăng: 3/13/2018 Đọc tiếp
Lượt truy cập
Online:
Total visit: