Thông tin sinh viên

29

12 - 2018
BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Căn cứ thông tư số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở ...

Ngày đăng: 12/29/2018 Đọc tiếp
Lượt truy cập
Online:
Total visit: