Danh sách sinh viên
Thời gian, địa điểm Vinschool phỏng vấn sinh viên ĐHSP Hà Nội tại tầng 8, nhà D3

Theo đề nghị của Hệ thống giáo dục Vinschool, Trường ĐHSP Hà Nội giao cho Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm phối hợp, hỗ trợ sắp xếp phòng cho Hội đồng Vinschool phỏng vấn sinh viên Trường ĐHSP Hà ...

Ngày đăng: 10/25/2017 Đọc tiếp

24

10 - 2017
Danh sách nhóm SV thực hành kĩ năng giáo dục - Đợt 2 - năm học 2017 - 2018

Danh sách nhóm SV thực hành kĩ năng giáo dục - Đợt 2 - năm học 2017 - 2018. Cập nhật ngày 24/10/2017

Ngày đăng: 10/24/2017 Đọc tiếp
Lượt truy cập
Online:
Total visit: