Danh sách sinh viên

Thời gian, địa điểm Vinschool phỏng vấn sinh viên ĐHSP Hà Nội tại tầng 8, nhà D3

Theo đề nghị của Hệ thống giáo dục Vinschool, Trường ĐHSP Hà Nội giao cho Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm phối hợp, hỗ trợ sắp xếp phòng cho Hội đồng Vinschool phỏng vấn sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội để cấp học bổng thực tập sư phạm tại Vinschool.

Thời gian: 8h30 - 15h30, thứ 6, ngày 27/10/2017

Thời lượng phỏng vấn mỗi sinh viên: 10 - 15 phút

Địa điểm: Phòng 804 (Hội đồng 1) và Phòng 809 (Hội đồng 2).

Dự kiến kế hoạch phỏng vấn từng sinh viên có thể được tải về theo đường dẫn sau:

- Danh sách phỏng vấn Hội đồng 1 - Phòng 804

- Danh sách phỏng vấn Hội đồng 2 - Phòng 809

Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm
 


 

 

Publish: 10/25/2017 - Views: 3292 - Lastest update: 10/25/2017 6:11:51 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: