Lịch thi

28

09 - 2018
Thông báo lịch thi phần Kỹ năng : Thực hành Sử dụng Công nghệ thông tin cho K67 học kỳ I năm 2018 - 2019

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm thông báo lịch thi phần Kỹ năng: "Thực hành Sử dụng Công nghệ thông tin" cho sinh viên K67 học kỳ I năm 2018 - 2019 như sau:

Ngày đăng: 9/28/2018 Đọc tiếp
Lượt truy cập
Online:
Total visit: