Lịch thi

Thông báo lịch thi phần Kỹ năng : Thực hành Sử dụng Công nghệ thông tin cho K67 học kỳ I năm 2018 - 2019

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm thông báo lịch thi phần Kỹ năng: "Thực hành Sử dụng Công nghệ thông tin" cho sinh viên K67 học kỳ I năm 2018 - 2019 như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 06/10/2018 (Thứ Bẩy)

2. Địa điểm thi: Phòng 507 nhà K1

3. Danh sách và số báo danh: Sinh viên xem trên trang ttnvsp.hnue.edu.vn

Trung tâm đề nghị sinh viên chú ý theo dõi lịch trình thường xuyên.

Trung tâm NC&PT Nghiệp vụ sư phạm 

Publish: 9/28/2018 - Views: 547 - Lastest update: 9/28/2018 10:30:13 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: