Lịch thi

Lịch thi Kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRUNG TÂM NC&PT NVSP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

                    

 

                        THÔNG BÁO

                    (V/v: Lịch thi Kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học)

         

Trung tâm NC&PT NVSP thông báo đến sinh viên K67 học kỳ I năm học 2018 - 2019  lịch thi phần Kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học của môn RLNVSP thường xuyên như sau:

1. Thời gian thi: 13h00 ngày 02/11/2018 (Thứ Sáu)

2. Địa điểm thi: Phòng 809 và 808 nhà D3

3. Hình thức thi: Vấn đáp

Ghi chú: Số báo danh và danh sách, trung tâm thông báo trên Web: ttnvsp.hnue.edu.vn và dán ở bảng tin Trung tâm

Trung tâm đề nghị sinh viên đến thi đúng giờ quy đinh ở trên.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

(đã ký)

TS. Vũ Thị Mai Hường

 

Publish: 11/1/2018 - Views: 360 - Lastest update: 11/1/2018 1:42:39 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: