Lịch thi

Danh sách sinh viên thi Học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - K67 Kỹ năng: Sử dụng thiết bị dạy học Phòng thi 808-D3

Các bạn sinh viên tải danh sách về máy ở file phía dưới:

P1 (808-D3). Phong Thi - TBDH.pdf

Publish: 10/30/2018 - Views: 366 - Lastest update: 10/30/2018 12:00:18 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: