Lịch thi

Thông báo: Lịch thi Kỹ năng Thuyết trình và trình bày bảng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRUNG TÂM NC&PT NVSP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

 


 

 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

                    

 

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch thi Kỹ năng Thuyết trình và trình bày bảng)

          

Trung tâm NC&PT NVSP thông báo đến sinh viên K67 học kỳ I năm học 2018 - 2019  lịch thi phần Kỹ năng thuyết trình và trình bày bảng của môn RLNVSP thường xuyên như sau:

1. Thời gian thi: 8h00 ngày 15/12/2018 (Thứ Bẩy)

2. Địa điểm thi: Phòng 805 và 806 nhà D3

3. Hình thức thi: Vấn đáp

Ghi chú: Số báo danh và danh sách, trung tâm thông báo trên Web: ttnvsp.hnue.edu.vn và dán ở bảng tin Trung tâm

Trung tâm đề nghị sinh viên đến thi đúng giờ quy đinh ở trên.

 


 

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

(đã ký)

TS. Vũ Thị Mai Hường

 

Publish: 12/4/2018 - Views: 367 - Lastest update: 12/4/2018 7:58:42 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: