Lịch thi

Danh sách sinh viên thi hết học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - K67 Kỹ năng: Thuyết trình và trình bày bảng

Danh sách sinh viên thi tại phòng thi 805 - D3:

P1 (805-D3). Phong Thi - Thuyet Trinh.pdf

Danh sách sinh viên thi tại phòng thi 806 - D3:

P2 (806-D3). Phong Thi - Thuyet Trinh.pdf

Publish: 12/9/2018 - Views: 402 - Lastest update: 12/9/2018 10:30:46 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: