Lịch thi

Thông báo: Lịch thi 2 Kỹ năng Công nghệ thông tin đợt 1 (Học kỳ 2 ,năm học 2018 - 2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRUNG TÂM NC&PT NVSP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------&--------

 

-------o0o------

 

 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019

                    

 

THÔNG BÁO

( V/v: Lịch thi 2 Kỹ năng Công nghệ thông tin )

         

Trung tâm NC&PT NVSP thông báo đến sinh viên K68 ( học kỳ II năm học 2018 – 2019) lịch thi 2 Kỹ năng Công nghệ thông tin của môn RLNVSP thường xuyên như sau:

1. Thời gian thi: Ngày 23/02/2019 ( Ca 1: 7h00; Ca 2: 9h30 )

2. Địa điểm thi: Tầng 5 nhà K

3. Hình thức thi: Thực hành trên máy tính

Ghi chú:

- Số báo danh, ca thi và danh sách SV, trung tâm thông báo trên Web: ttnvsp.hnue.edu.vn và dán ở bảng tin Trung tâm;

- Sinh viên cần xuất trình thẻ sinh viên khi vào phòng thi;

Trung tâm đề nghị sinh viên đến thi đúng giờ quy đinh ở trên.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NVSP

 

 

 

 

 

 

 

TS. Vũ Thị Mai Hường


Danh sách kèm theo:

Đợt 1 KN CNTT.rar

 

Publish: 2/19/2019 - Views: 1463 - Lastest update: 2/19/2019 2:45:50 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: