Lịch thi

Thông báo: Lịch thi Kỹ năng Kỹ năng Trình bày bảng - Thuyết trình đợt 1 (Học kỳ 2 ,năm học 2018 - 2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRUNG TÂM NC&PT NVSP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------&--------

 

-------o0o------

 

 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019

                    

 

THÔNG BÁO

( V/v: Lịch thi Kỹ năng Trình bày bảng – Thuyết trình)

         

Trung tâm NC&PT NVSP thông báo đến sinh viên K68 (học kỳ II năm học 2018 – 2019) lịch thi phần Kỹ năng Trình bày bảng – Thuyết trình của môn RLNVSP thường xuyên như sau:

1. Thời gian thi: Ngày 23/02/2019 ( Sáng: 7h30; Chiều 13h00 )

2. Địa điểm thi: Phòng 805D3,806D3, 603D2,604D2

3. Hình thức thi: Vấn đáp

Ghi chú:

- Số báo danh và danh sách SV, trung tâm thông báo trên Web: ttnvsp.hnue.edu.vn và dán ở bảng tin Trung tâm;

- Sinh viên cần xuất trình thẻ sinh viên khi vào phòng thi;

Trung tâm đề nghị sinh viên đến thi đúng giờ quy đinh ở trên.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NVSP

 

 

 

 

 

TS. Vũ Thị Mai Hường

Danh sách kèm theo:

Đợt 1 KN VBTT.rar

 

Publish: 2/19/2019 - Views: 877 - Lastest update: 2/19/2019 2:44:59 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: