Lịch thi

THÔNG BÁO: Lịch thi 2 Kỹ năng Công nghệ thông tin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRUNG TÂM NC&PT NVSP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------&--------

 

-------o0o------

 

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2019

                    

 

THÔNG BÁO

( V/v: Lịch thi 2 Kỹ năng Công nghệ thông tin )

         

Trung tâm NC&PT NVSP thông báo đến sinh viên K68 ( học kỳ I năm học 2019 – 2020) lịch thi 2 Kỹ năng Công nghệ thông tin của môn RLNVSP thường xuyên như sau:

1. Thời gian thi: Ngày 28/09/2019 ( Ca 1: 7h00; Ca 2: 9h00 )

2. Địa điểm thi: Tầng 5 nhà K ( P.502, P503, P504, P505 )

3. Hình thức thi: Thực hành trên máy tính

Lưu ý :

- Số báo danh và danh sách SV, trung tâm thông báo trên Web: ttnvsp.hnue.edu.vn và dán ở bảng tin Trung tâm;

- Sinh viên cần xuất trình thẻ sinh viên khi vào phòng thi ( SV không có thẻ sv sẽ không được vào phòng thi );

- Mọi thắc mắc liên hệ: 0978090119 ( Cô Mai )

Trung tâm đề nghị sinh viên đến thi đúng giờ quy định trên.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NVSP

 

 

 

 

 

 

 

TS. Vũ Thị Mai Hường

Danh sách thi: Danh sách CNTT.rar 

1.xlsx

2.xlsx

3.xlsx

4.xlsx

5.xlsx

6.xlsx

7.xlsx

8.xlsx

 

Publish: 9/26/2019 - Views: 1084 - Lastest update: 9/26/2019 10:24:20 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: