Lịch thi

THÔNG BÁO: Lịch thi Kỹ năng Sử dụng phương tiện dạy học Kì I năm 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRUNG TÂM NC&PT NVSP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------&--------

 

-------o0o------

 

 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2019

                    

 

THÔNG BÁO

( V/v: Lịch thi Kỹ năng Sử dụng phương tiện dạy học)

         

Trung tâm NC&PT NVSP thông báo đến sinh viên K68 (học kỳ I năm học 2019 – 2020) lịch thi Kỹ năng Sử dụng phương tiện dạy học của môn RLNVSP thường xuyên như sau:

1. Thời gian thi: Ngày 02/11/2019

    (Ca 1: 7h00; Ca 2: 9h00; Ca 3:13h00; Ca 4: 15h00 )

2. Địa điểm thi: Tầng 8 nhà D3 ( P.808, P.809 )

3. Hình thức thi: Vấn đáp

Lưu ý :

- Số báo danh và danh sách SV, trung tâm thông báo trên Web: ttnvsp.hnue.edu.vn và dán ở bảng tin Trung tâm;

- Sinh viên cần xuất trình thẻ sinh viên khi vào phòng thi (SV không có thẻ sv sẽ không được vào phòng thi);

- Mọi thắc mắc liên hệ: 0978090119 (Cô Mai)

Trung tâm đề nghị sinh viên đến thi đúng giờ quy định trên.

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NVSP

 

 

 

 

 

 

 

TS. Vũ Thị Mai Hường

 Danh sách thi:

danh sach thi thiet bi k1 1.xlsx

danh sach thi thiet bi k1 2..xlsx
danh sach thi thiet bi k1 2..xlsx

danh sach thi thiet bi k1 3..xlsx

danh sach thi thiet bi k1 4..xlsx

danh sach thi thiet bi k1 5..xlsx

danh sach thi thiet bi k1 6..xlsx

danh sach thi thiet bi k1 7..xlsx

danh sach thi thiet bi k1 8..xlsx

 

cứu & Ph

Publish: 10/24/2019 - Views: 683 - Lastest update: 10/24/2019 4:21:16 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: