Lịch thi

THÔNG BÁO: Lịch thi Kỹ năng Trình bày bảng–Thuyết trình Học kỳ I năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRUNG TÂM NC&PT NVSP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------&--------

 

-------o0o------

 

 

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

                    

 

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch thi Kỹ năng Trình bày bảng–Thuyết trình)

         

Trung tâm NC&PT NVSP thông báo đến sinh viên K68 (học kỳ I năm học 2019 – 2020) lịch thi Kỹ năng Trình bày bảng - Thuyết trình của môn RLNVSP thường xuyên như sau:

1. Thời gian thi: Ngày 14/12/2019

    (Ca 1: 7h00; Ca 2: 9h00)

2. Địa điểm thi: Tầng 8 nhà D3 ( P.804, P.805,P806,P809 )

3. Hình thức thi: Vấn đáp

Lưu ý :

- Số báo danh và danh sách SV, trung tâm thông báo trên Web: ttnvsp.hnue.edu.vn và dán ở bảng tin Trung tâm;

- Sinh viên cần xuất trình thẻ sinh viên khi vào phòng thi (SV không có thẻ sv sẽ không được vào phòng thi);

- Mọi thắc mắc liên hệ: 0978090119 (Cô Mai)

Trung tâm đề nghị sinh viên đến thi đúng giờ quy định trên.

 

 

TRUNG TÂM NVSP

P.GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 (đã ký)

 

 

TS. Vũ Thị Mai Hường

Danh sách thi: Lịch thi Kỹ năng Trình bày bảng–Thuyết trình 1..xlsx

Lịch thi Kỹ năng Trình bày bảng–Thuyết trình 2.xlsx

Lịch thi Kỹ năng Trình bày bảng–Thuyết trình 3.xlsx

Lịch thi Kỹ năng Trình bày bảng–Thuyết trình 4..xlsx

Lịch thi Kỹ năng Trình bày bảng–Thuyết trình 5..xlsx

Lịch thi Kỹ năng Trình bày bảng–Thuyết trình 6..xlsx

Lịch thi Kỹ năng Trình bày bảng–Thuyết trình 7..xlsx

Lịch thi Kỹ năng Trình bày bảng–Thuyết trình 8..xlsx

Publish: 12/10/2019 - Views: 344 - Lastest update: 12/10/2019 8:02:40 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: