Lịch thi

THÔNG BÁO: Lịch thi môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (đợt 3)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRUNG TÂM NC&PT NVSP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------&--------

 

-------o0o------

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2020

                    

THÔNG BÁO

( V/v: Lịch thi môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên )         

Trung tâm NC&PT NVSP thông báo đến sinh viên K68,69 (học kỳ I năm học 2020– 2021) lịch thi môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (đợt 3) như sau:

1.       Thời gian thi:

 

 

Môn thi

Lớp

Thời gian

Địa điểm

Hình thức thi

Kĩ năng CNTT

COMM 001-K68.6_LT

24/12/2020

15h00

602D2

Thực hành

Kĩ năng VB-TT

COMM 001-K68.1_LT.1_TH

24/12/2020

15h00

806D3

Vấn đáp

COMM 001-K68.4_LT.1_TH

25/12/2020

15h00

806D3

Vấn đáp

Kĩ năng Thiết bị

COMM 001-K68.2_LT.1_TH

25/12/2020

15h00

809D3

Vấn đáp

COMM 001-K68.5_LT.1_TH

24/12/2020

15h00

809D3

Vấn đáp

Lưu ý :

- Số báo danh và danh sách SV, trung tâm thông báo trên Web: ttnvsp.hnue.edu.vn và dán ở bảng tin Trung tâm;

- Sinh viên cần xuất trình thẻ sinh viên khi vào phòng thi (SV không có thẻ sv sẽ không được vào phòng thi);

- Mọi thắc mắc liên hệ: 0978090119 (Cô Mai)

Trung tâm đề nghị sinh viên đến thi đúng giờ quy định trên.

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM NC & PT NVSP

                                                                                                                             

Publish: 12/4/2020 - Views: 111 - Lastest update: 12/4/2020 3:23:59 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: