Lịch thi

Lịch thi lại sinh viên K66, học phần Rèn luyện NVSP

Thi lại học phần Rèn luyện NVSP cho sinh viên K66

A. KĨ NĂNG KHAI THÁC, LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN GIÁO DỤC
- THời gian : Từ 8h đến 8h30, ngày 15/07/2017 tại phòng 806 nhà D3.
- Danh sách sinh viên:
1. Mai Thị Hoàng Anh (MSV: 665301002); Khoa Sinh học (lớp A); Lý do: Vắng thi không phép
2. Nguyễn Thu Trang (MSV: 665613039); Khoa LLCT-GDCD (lớp C) ; Lý do: Vắng thi có phép.
B. KĨ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM TIN HỌC TRONG DẠY HỌC
- Thời gian: Từ 8h45 đến 10h15, ngày 15/07/2017 tại phòng 806 nhà D3.
- Danh sách sinh viên:
1. Mai Thị Hoàng Anh (MSV: 665301002); Khoa Sinh học (lớp A); Lý do: Vắng thi không phép
2. Nguyễn Thu Trang (MSV: 665613039); Khoa LLCT-GDCD (lớp C) ; Lý do: Vắng thi có phép.
C. KĨ NĂNG VIẾT VÀ TRÌNH BÀY BẢNG
- Thời gian: Từ 13h00 đến 14h30, ngày 15/07/2017 tại phòng 807 nhà D3.
- Danh sách sinh viên:
1. Nguyễn Linh Lam (MSV: 665907018); KhoaTriết học (lớp A); Lý do vắng thi không phép
-----------------------------------------------------------------------


Publish: 7/12/2017 - Views: 524 - Lastest update: 7/12/2017 9:16:17 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: