Thời khóa biểu

16

09 - 2017
TKB học kỳ I năm học 2017 - 2018: Học phần Rèn luyện NVSP thường xuyên và Thực hành Kỹ năng giáo dục cho K66

Trong Học kì I năm học 2017 - 2018, Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm triển khai 02 học phần dành cho SV chính quy K66: "Rèn luyện NVSP thường xuyên" và "Thực hành Kỹ năng giáo dục"

Ngày đăng: 9/16/2017 Đọc tiếp
Lượt truy cập
Online:
Total visit: