Thời khóa biểu

TKB học kỳ I năm học 2017 - 2018: Học phần Rèn luyện NVSP thường xuyên và Thực hành Kỹ năng giáo dục cho K66

Trong Học kì I năm học 2017 - 2018, Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm triển khai 02 học phần dành cho SV chính quy K66: "Rèn luyện NVSP thường xuyên" và "Thực hành Kỹ năng giáo dục"

- Về Học phần "Rèn luyện NVSP thường xuyên", sinh viên phải đăng ký 3 phần: LT, TH, BT, tương ứng với 5 kĩ năng: Khai thác thông tin trên Internet, Sử dụng phần mềm, Sử dụng phương tiện dạy học, Viết - Trình bày bảng và Nói - Thuyết trình.

- Về Học phần "Thực hành kỹ năng giáo dục", sinh viên phải đăng ký đủ 2 phần: LT, TH. Học phần được triển khai dưới sự chỉ đạo của Phòng Đào tạo và sự phối hợp chuyên môn với Khoa Tâm lí giáo dục.

Lịch học sơ bộ có thể tìm ở đường dẫn sau: LỊCH HỌC.

Publish: 9/16/2017 - Views: 275 - Lastest update: 9/16/2017 9:35:05 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: