Tuyển sinh

Chương trình thực tập cấp học bổng tại Hệ thống giáo dục Vinschool

Căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHSP Hà Nội và Hệ thống giáo dục Vinschool vào ngày 14/10/2017, hệ thống giáo dục Vinschool cung cấp học bổng cho sinh viên năm thứ 3, 4 của trường ĐHSP Hà Nội thực tập tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trong hệ thống.

Chi tiết về chương trình học bổng, xem ở file đính kèm: Thông báo của Trường ĐHSP Hà Nội Thông báo của Hệ thống Vinschool

Việc tiếp nhận hồ sơ của sinh viên sẽ diễn ra trong thời gian 1 tuần, kể từ ngày 16/10/2017 đến 21/10/2017.

Đăng kí qua trang trực tuyến sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3TPiz-gU6IIrE0YUCjEym5c3yC5bjadRprigK7LxUVOs5NQ/viewform

 

(Trích thông báo số 538/TB-ĐHSPHN-HCTH)

Publish: 10/18/2017 - Views: 4254 - Lastest update: 10/18/2017 5:02:12 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: