Tuyển sinh

Mở lớp tập huấn: Kĩ năng thiết kế bài giảng dạy trực tuyến (E- Learning)

Để đáp ứng cộng đồng giáo viên và nhu cầu người học được tương tác và tiếp cận với nguồn tài nguyên trí tuệ đã có, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm mở lớp Kỹ năng thiết kế bài giảng dạy trực tuyến (E-learning) hỗ trợ cho sinh viên sư phạm và giáo viên có nhu cầu.

1. Mục đích: Xây dựng bài giảng có sự tương tác với người học.

2. Đối tượng: Giáo viên phổ thông và sinh viên ngành sư phạm.

3. Nội dung khóa học:

- Xử lý học liệu bài giảng trực tuyến.

- Quy chuẩn và đồng bộ học liệu bài giảng trực tuyến

- Tạo lập và vận hành bài giảng trực tuyến

- Thực nghiệm bài giảng trực tuyến trên Internet

- Đánh giá và hoàn thiện bài giảng trực tuyến.

4. Thời lượng: 30 tiết, 2 ngày (4 buổi).

5. Kinh phí

- Sinh viên của trường ĐHSP Hà Nội: 200.000đ/khóa

- Giáo viên, cán bộ trường ĐHSP Hà Nội: 500.000đ/khóa

- Giáo viên đơn vị khác: 1.000.000đ/khóa

6. Thời gian: Vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần tại Trung tâm (tầng 8 nhà D3). Dự kiến khai giảng khóa mới: 30/6/2018.

7. Đăng ký học qua email: qlgd@hnue.edu.vn (họ tên, ngày sinh, điện thoại, Email). Học viên nộp tiền trực tiếp tại phòng 803-D3

Ban Tổ chức

Publish: 6/1/2018 - Views: 1165 - Lastest update: 6/1/2018 3:50:19 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: