Thông tin sinh viên

NỘI QUY GIẢNG ĐƯỜNG tại Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm

Bắt đầu từ năm học 2014 – 2015, giảng đường tầng 8 – D3 của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nghiệp vụ Sư phạm đã được Nhà trường trang bị nhiều thiết bị hiện đại phục vụ cho các hoạt động rèn luyện năng lực sư phạm. Để sử dụng hiệu quả các thiết bị và góp phần xây dựng văn hóa sư phạm trên giảng đường, Trung tâm đề xuất Nội quy qiảng đường tại Trung tâm NVSP và kính đề nghị Quý Thầy/Cô, học viên và các em sinh viên cùng thực hiện.

Bắt đầu từ năm học 2014 – 2015, giảng đường tầng 8 – D3 của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nghiệp vụ Sư phạm đã được Nhà trường trang bị nhiều thiết bị hiện đại phục vụ cho các hoạt động rèn luyện năng lực sư phạm. Để sử dụng hiệu quả các thiết bị và góp phần xây dựng văn hóa sư phạm trên giảng đường, Trung tâm kính đề nghị Quý Thầy/Cô, học viên và các em sinh viên:


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Publish: 9/16/2017 - Views: 484 - Lastest update: 9/16/2017 9:33:39 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: