Thông tin sinh viên

Học bù Buổi Lí thuyết của Học phần Thực hành kĩ năng giáo dục

Theo kế hoạch của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhiều sinh viên K65, K66 đã tham gia chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết của thành phố Hà Nội vào ngày 9/9/2017 (Thứ Bẩy). Do vậy, một số sinh viên chính quy không thể học được Buổi lí thuyết của Học phần Thực hành kỹ năng giáo dục theo kế hoạch.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm bố trí cho các sinh viên chưa học phần lý thuyết này học bù vào chiều ngày 15/09/2017 (Thứ Sáu). 
Cụ thể như sau:
1. Thời gian: 17h30 ngày 15/9/2017 (Thứ Sáu)
2. Địa điểm học: Phòng 809 nhà D3

Publish: 9/16/2017 - Views: 497 - Lastest update: 9/16/2017 9:13:43 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: