Thông tin sinh viên

Thông báo điểm kỹ năng CNTT - K66 - HKI - Năm học 2017 - 2018

Nếu sinh viên thắc mắc về điểm thi kỹ năng CNTT thì phản ánh về Email: diepnd@hnue.edu.vn


ĐIỂM THI - K66 - HK1 - NĂM HỌC 2017-18
KẾT THÚC KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Mã lớp 01 Mã sinh viên Họ và tên Điểm Thi (CNTT)
LT01-1 655703003 Vũ Vân Anh 7.8
LT01-2 665602007 Tiêu Thị Lan Anh 2.3
LT01-3 655801033 Nguyễn Thị Nguyệt Chinh 1.5
LT01-4 655801008 Hà Nguyễn Lê Dung 3.3
LT01-5 665602015 Nguyễn Thị Dung 0.8
LT01-6 665602019 Đào Hương Giang 6.3
LT01-7 665601038 Phùng Thị Thu Hà 1.8
LT01-8 665101036 Nguyễn Thị Hạnh 4
LT01-9 657301002 Vũ Thu Hiền 4.3
LT01-10 665602026 Lò Thị Hiền 4.5
LT01-11 665701015 Đoàn Thiên Hương 9.5
LT01-12 665121014 Lê Khánh Huyền 4.5
LT01-13 665602037 Nguyễn Thị Huyền 3.5
LT01-14 665703007 Nguyễn Minh Khuê 7.8
LT01-15 665703008 Nguyễn Mai Lan 9.5
LT01-16 665602042 Lục Thị Lập 4.8
LT01-17 655104076 Vũ Đức Quyền 4.8
LT01-18 665703013 Trịnh Ngọc Quỳnh 6.5
LT01-19 665101098 Bùi Thị Thanh 5.8
LT01-20 665112012 Phạm Duy Thành 7.8
LT01-21 665917021 Phạm Thị Phương Thảo 6.5
LT01-22 665703014 Vũ Diệu Thu 5.8
LT01-23 645901060 Phạm Văn Việt 0
Mã lớp 03 Mã sinh viên Họ và tên Điểm Thi (CNTT)
LT03-1 665905001 Bùi Thị Vân Anh 4
LT03-2 665113002 Nguyễn Thị Ánh 8.3
LT03-3 665603005 Dương Huệ Chúc 9.3
LT03-4 665311004 Nguyễn Minh Chung 9
LT03-5 665905004 Vũ Thị Cúc 6
LT03-6 665113003 Phạm Việt Dũng 9.8
LT03-7 665113006 Nguyễn Công Hà 7
LT03-8 665113007 Trần Thị Thanh Hà 9.5
LT03-9 665112003 Nguyễn Thị Hoài 4.5
LT03-10 665113010 Nguyễn Nhật Hoàng 9.8
LT03-11 665103038 Nguyễn Thị Lan 8
LT03-12 655604021 Nguyễn Khánh Linh 6.3
LT03-13 665601087 Nguyễn Thuỳ Linh 7.5
LT03-14 665112007 Phạm Thị Luyến 6.3
LT03-15 665113015 Đàm Thảo Ly 9.3
LT03-16 665620028 Cấn Thị Tuyết Mai 4
LT03-17 665113016 Trần Minh Ngọc 9
LT03-18 665601114 Ngô Thị Nhung 6.8
LT03-19 665113018 Nguyễn Thế Phong 9
LT03-20 665103057 Quản Thị Phương 6.5
LT03-21 665103064 Lại Vy Thắng 7.5
LT03-22 665113019 Nguyễn Thiện Thành 8.5
LT03-23 665113020 Đào Thị Phương Thảo 9
LT03-24 665103075 Nguyễn Thị Hà Trang 5.3
LT03-25 665113021 Nguyễn Thu Trang 6.8
LT03-26 665601154 Nguyễn Thị Ngọc Trang 6
LT03-27 665601161 Trần Thị Thuỳ Trang 6
LT03-28 665113022 Vũ Minh Tú 8
Mã lớp 04 Mã sinh viên Họ và tên Điểm Thi (CNTT)
LT04-1 665101008 Phan Hà Anh 8.5
LT04-2 665103002 Lê Thị Huyền Anh 8.5
LT04-3 665311001 Đinh Thị Phương Anh 7.5
LT04-4 665601013 Nguyễn Thị Vân Anh 7.5
LT04-5 665601012 Nguyễn Thị Vân Anh 2.8
LT04-6 665103010 Nguyễn Việt Cường 8.8
LT04-7 665601027 Nguyễn Thị Diệp 5.3
LT04-8 655104014 Trần Thị Dung 4
LT04-9 665113008 Nguyễn Thị Hải 8.3
LT04-10 665311006 Vũ Trung Hiếu 6.3
LT04-11 665112002 Đỗ Thị Hòa 5.5
LT04-12 665113011 Lê Thị Hương 7.3
LT04-13 665112004 Nguyễn Trung Khánh 8
LT04-14 665112005 Đặng Ngọc Linh 7.8
LT04-15 665112006 Nguyễn Thị Khánh Linh 7.3
LT04-16 665113012 Lê Hải Linh 8.3
LT04-17 665601083 Nguyễn Ngọc Linh 8.8
LT04-18 665112008 Cao Thị Hương Ly 7.8
LT04-19 665103046 Nguyễn Thị Phương Mai 7.5
LT04-20 665103047 Đỗ Thu Nga 8.8
LT04-21 665103051 Nguyễn Thị Ngọc 6.8
LT04-22 665103052 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 7.8
LT04-23 665103059 Nguyễn Thị Quyên 8
LT04-24 665601129 Phạm Thu Quỳnh 7.3
LT04-25 665103062 Lâm Quang Thái 8.5
LT04-26 665103065 Nguyễn Tiến Thành 8.8
LT04-27 665103069 Lê Thị Thúy 6.5
LT04-28 665103070 Nguyễn Thị Thủy 8.3
LT04-29 665103077 Tôn Thùy Trang 8
LT04-30 665103082 Vũ Thị Ngọc Viện 8.8
Mã lớp 06 Mã sinh viên Họ và tên Điểm Thi (CNTT)
LT06-1 665301002 Mai Thị Hoàng Anh 7.8
LT06-2 665601004 Lâm Thị Ngọc Anh 6.8
LT06-3 665601005 Lê Nhật Anh 7
LT06-4 665601009 Nguyễn Phương Anh 9.3
LT06-5 665601010 Nguyễn Thị Anh 7
LT06-6 655104006 Nguyễn Ngọc ánh 6.8
LT06-7 665601017 Bùi Ngọc Ánh 9
LT06-8 665601019 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 8
LT06-9 665103007 Nguyễn Kiều Chang 8.8
LT06-10 665601023 Đặng Thị Lan Chi 8.8
LT06-11 665103009 Phạm Công Chung  
LT06-12 665703002 Lê Văn Đức 6.8
LT06-13 665601030 Lý Thùy Dương 7.5
LT06-14 665103018 Nguyễn Đăng Hành 7.5
LT06-15 665103021 Nguyễn Phúc Hậu 4.5
LT06-16 665103030 Hoàng Thị Thu Hương 9.8
LT06-17 665103031 Lê Lan Hương 9.3
LT06-18 665601059 Đinh Thị Hương 8
LT06-19 665601061 Lê Thị Hương 7.5
LT06-20 665917010 Hà Thị Lệ 1.5
LT06-21 665601084 Nguyễn Thảo Linh 8.8
LT06-22 665601088 Phạm Khánh Linh 8.8
LT06-23 665917012 Trần Mỹ Linh 5.8
LT06-24 665601103 Phan Thị Thu Ngân 6.3
LT06-25 665601128 Nguyễn Như Quỳnh 8
LT06-26 665613035 Phạm Thị Tâm 4.8
LT06-27 665103074 Kiều Trang 8
LT06-28 665601152 Đỗ Thị Trang 4.8
LT06-29 665601160 Tô Thị Thu Trang 8
LT06-30 665103081 Mai Ngọc Văn 7.8
Mã lớp 07 Mã sinh viên Họ và tên Điểm Thi (CNTT)
LT07-1 665601001 Nguyễn Hà An 9
LT07-2 665601003 Đỗ Phương Anh 9.3
LT07-3 665601014 Trần Thị Vân Anh 7.5
LT07-4 665601016 Vương Kiều Anh 7.3
LT07-5 665103011 Nguyễn Quang Đăng 8.5
LT07-6 665601028 Trần Thị Dung 6.3
LT07-7 665601033 Nguyễn Thị Duyên 7.3
LT07-8 665113005 Đào Thị Bích Hà 8
LT07-9 665601041 Vũ Thị Đan Hạ 7
LT07-10 665601047 Nguyễn Thị Hiên 8.8
LT07-11 665103036 Trần Khánh Huyền 7.8
LT07-12 665113013 Nguyễn Thị Diệp Linh 8.5
LT07-13 665113014 Trần Thùy Linh 6.5
LT07-14 665601078 Đào Thị Thùy Linh 7.5
LT07-15 665101069 Ma Huyền Mỹ 8.3
LT07-16 665103048 Quàng Thị Quỳnh Nga 6.5
LT07-17 665601108 Phùng Thị Ngọc 7
LT07-18 665113017 Nguyễn Minh Nguyệt 7.8
LT07-19 665103067 Trần Thị Minh Thu 9
Mã lớp 08 Mã sinh viên Họ và tên Điểm Thi (CNTT)
LT08-1 665620002 Quách Ngọc Ánh 7.3
LT08-2 645605017 Nguyễn Tiến Dương 7.8
LT08-3 665601045 Phạm Mỹ Hạnh 9.5
LT08-4 645605030 Nguyễn Thu Hiền 7.3
LT08-5 665103023 Phạm Hoàng Hiệp 8.3
LT08-6 665113009 Trương Thị Quỳnh Hoa  
LT08-7 665613016 Phạm Thị Hương 8.3
LT08-8 665601069 Nguyễn Thị Thu Huyền 7.5
LT08-9 665103045 Phùng Thế Long 7.5
LT08-10 665112010 Trần Bích Ngọc 7.8
LT08-11 665103060 Nguyễn Văn Sáng  
LT08-12 655112016 Nguyễn Tài Sỹ 8.5
LT08-13 665620055 Hoàng Thị Yến 7
Mã lớp 09 Mã sinh viên Họ và tên Điểm Thi (CNTT)
LT09-1 645605001 Trần Thị Thuý An 8
LT09-2 665101012 Thái Thị Ngọc Ánh 7
LT09-3 665905003 Nguyễn Thị Chiều 7.8
LT09-4 665801039 Chyher Faiby 5
LT09-5 665103016 Nguyễn Thu Hà 7.5
LT09-6 665103017 Lương Thu Hằng 7.5
LT09-7 665801008 Nguyễn Thúy Hằng 7
LT09-8 665301018 Nguyễn Thị Hảo 6.5
LT09-9 665601062 Lê Thị Thu Hương 5.5
LT09-10 665103033 Nguyễn Thị Thu Hường 7.5
LT09-11 665801011 Nguyễn Văn Huy 5.8
LT09-12 665601065 Đào Thị Huyền 9
LT09-13 665601074 Đàm Thị Lê 8
LT09-14 665801013 Đặng Thị Thùy Linh 5.5
LT09-15 665801017 Đỗ Đình Nam 4.5
LT09-16 665801022 Lý Hoàng Phi 3.5
LT09-17 665602062 Nguyễn Như Phương 4.8
LT09-18 655104080 Thiều Văn Sâm  
LT09-19 665801025 Nguyễn Phước Sơn 6.5
LT09-20 665602068 Hoàng Thị Phương Thảo 7.5
LT09-21 665801027 Hoàng Phương Thảo 7
LT09-22 665112013 Cao Thị Thúy 8
LT09-23 665602072 Đoàn Thị Trang 7.5
LT09-24 665211018 Nguyễn Công Trường 7
LT09-25 665602082 Văn Thị Vân 6.3
LT09-26 665801034 Nguyễn Thu Vân 7
LT09-27 665801036 Lê Thị Uyên Vy 6.3
LT09-28 665602084 Nguyễn Thị Yến 5.8
Mã lớp 10 Mã sinh viên Họ và tên Điểm Thi (CNTT)
LT10-1 665101001 Đinh Thị Ngọc Anh 7
LT10-2 665801002 Mai Thị Vân Anh 5.5
LT10-3 665801003 Nguyễn Tất Thúy Anh 4.5
LT10-4 665601029 Lưu Thùy Dương 7
LT10-5 665801010 Nguyễn Thị Hoa 3.8
LT10-6 665905008 Vũ Thị Hoa 5
LT10-7 665905011 Lưu Thị Huệ 3.3
LT10-8 665801014 Nguyễn Thị Thu Linh 4.3
LT10-9 665801019 Lương Thị Thúy Nga 5.5
LT10-10 665801021 Lê Hồng Nhật 6.3
LT10-11 665801024 Nguyễn Thị Thu Phương 6
LT10-12 665905024 Trần Nhật Phượng 6.8
LT10-13 665601130 Phùng Thanh Quỳnh 6.8
LT10-14 665907036 Trần Thị Lệ Thu  
LT10-15 665801030 Mai Thị Thu Trang 5.8
LT10-16 665801031 Nguyễn Thị Thu Trang 1.5
LT10-17 665905034 Vũ Thùy Trang 7
LT10-18 665801040 Vũ Thị Thu Trang 4.5
LT10-19 665801032 Nguyễn Thế Tùng 4.8
LT10-20 665101133 Hoàng Thanh Xuân 8.5
LT10-21 665801038 Vi Thị Yến 6
Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2017
TRUNG TÂM NVSP
Publish: 11/25/2017 - Views: 1030 - Lastest update: 11/25/2017 6:47:23 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: